Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu Warszawa i okolice

Fotowoltaika dla domu Warszawa i okoliceKAŻDY MOŻE MIEĆ WŁASNĄ ELEKTROWNIĘ SŁONECZNĄ

Fotowoltaika dla domu Warszawa i okolice to źródło wieloletnich korzyści finansowych. Dzięki niej obniżysz domowe rachunki za energię elektryczną nawet o 95%.

Instalacja fotowoltaiczna w domu – zalety

  • Ogólnodostępna, darmowa i ekologiczna energia ze słońca.
  • Bezobsługowa oraz opłacalna inwestycja na długie lata.
  • Bezpieczeństwo energetyczne i duża niezależność.
  • Szybki montaż oraz różnorodne możliwości.
  • Cicha praca instalacji oraz brak emisji zanieczyszczeń.
  • Ciągłość produkcji prądu niezależnie od anomalii pogodowych.
  • Możliwość uzyskania dofinansowania na montaż instalacji.

 

 

Fotowoltaika w Domu - Niskie rachunki za energię!

Kim jest prosument?

Prosument jest to właściciel zarejestrowanej instalacji fotowoltaicznej, który na własne potrzeby korzysta z wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej. Auto-konsumpcja obejmować może wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w domu w tym także klimatyzację. Warunkiem dołączenia do grona prosumentów jest zawarcie kompleksowej umowy z dostawcą prądu oraz podłączenie instalacji PV do sieci energetycznej. Zatem prosument to jednocześnie odbiorca zakupujący energię elektryczną, jak i jej wytwórca konsumujący kilowatogodziny na własne potrzeby. Warto przy tym pamiętać, iż obecnie moc przydomowej elektrowni nie może przekroczyć 50 kW.

System Net – billing

Net-billing jest to model rozliczania energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Obowiązuje on klientów, którzy wykonali montaż instalacji fotowoltaicznej w domu po 1 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z tym systemem nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej odsprzedawana jest do zakładu energetycznego, gdzie następuje jej przeliczenie oraz ewidencjonowanie. Natomiast w  przypadku deficytu, energia może zostać zakupiona i wykorzystana na bieżące potrzeby. Po zawarciu umowy prosumenckiej z zakładem energetycznym następuje instalacja licznika dwukierunkowego u klienta, którego zadaniem jest pomiar ilości energii zarówno wysłanej, jak i odebranej z sieci.

Auto-konsumpcja energii

Dostosowanie ilości zużywanego prądu do bieżącej możliwości produkcyjnej instalacji fotowoltaicznej niesie za sobą wiele korzyści. Zaprogramowanie urządzeń elektrycznych na wykonywanie pracy w godzinach wzmożonego wytwarzania energii pozwoli na maksymalne wykorzystanie wyprodukowanego prądu. Idąc tym tropem, warto zaprogramować pracę zmywarki lub pralki w godzinach południowych, kiedy produkcja prądu jest największa. Dobrym rozwiązaniem jest także montaż klimatyzacji, która w okresie największego nasłonecznienia wydajnie będzie schładzała dom. Wiosną oraz jesienią wysoka produkcja energii może natomiast zostać wykorzystana do ogrzewania domu przy użyciu kotła elektrycznego.

Fotowoltaika dla domu Warszawa - profesjonalny montaż

Fotowoltaika dla domu Warszawa i okoliceMontaż paneli fotowoltaicznych w Warszawie i okolicach można wykonać na dachu, elewacji lub na gruncie. Najlepiej umieścić je w miejscu, w którym nie dochodzi do zacienienia. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału instalacji, panele warto skierować w stronę południową z pochyleniem 25-30 stopni.

Warunki montażu instalacji PV

Warunkiem koniecznym do wykonania instalacji fotowoltaicznej dla domu jest wolna powierzchnia przeznaczona na panele fotowoltaiczne oraz moc przyłączeniowa do sieci energetycznej, która nie może być mniejsza niż moc instalacji. Warto pamiętać, iż systemy fotowoltaiczne można wykonać zarówno na nowo wybudowanych obiektach, jak i tych już istniejących. Co ważne, montaż ogniw fotowoltaicznych nie wymaga kucia ani wiercenia dodatkowych kanałów, dlatego też jest on bezpieczny dla konstrukcji budynku.

Energooszczędne rozwiązania dla domu - Zielona Energia

Fotowoltaika z pompą ciepła

Duet pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej pozwala zwiększyć stopień auto-konsumpcji energii wyprodukowanej na własne potrzeby. Pomimo faktu, iż pompa ciepła  do ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej wykorzystuje energię zgromadzoną w powietrzu, sama wymaga zasilania energią elektryczną. Dzięki panelom fotowoltaicznym do swojej pracy może ona wykorzystać darmowy prąd wytworzony przez instalację PV. Rozwiązanie to pozwala na znaczne ograniczenie rachunków zarówno za prąd, jak i ogrzewanie domu.

Fotowoltaika z magazynem energii

Duet fotowoltaiki z magazynem energii niesie za sobą kilka korzyści. Po pierwsze montaż magazynu energii pozwala na zachowanie nadwyżek energii z fotowoltaiki i wykorzystanie ich w nocy lub pochmurną pogodę. Po drugie zapewnia on przechowanie wyprodukowanej energii, bez konieczności odsprzedaży jej do zakładu energetycznego na niekorzystnych warunkach. Obecnie dla osób rozliczających się w systemie Net-Billing najlepszym rozwiązaniem jest zwiększenie auto-konsumpcji oraz zmagazynowanie energii na własne potrzeby.

Dopasowana mikroinstalacja

Instalacja fotowoltaiczna powinna zostać odpowiednio zwymiarowana oraz dostosowana do aktualnych potrzeb gospodarstwa domowego. Musi ona bowiem pokrywać bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną. W przypadku wzrostu auto-konsumpcji warto jednak przeprowadzić audyt mikroinstalacji i sprawdzić, czy moc obecnej instalacji PV jest adekwatna do aktualnych potrzeb. W przypadku deficytu energii korzystna będzie rozbudowa mikroinstalacji o nowe panele fotowoltaiczne, które pokryją dodatkowe zapotrzebowanie.

Montaż fotowoltaiki Mazowieckie - obszar naszego działania

Fotowoltaika dla domu Warszawa i okolice

Nasza firma zapewnia montaż instalacji PV w Warszawie i okolicach. Regionem naszego działania objęte są takie miasta Mazowsza jak: Radom, Płock, Siedlce, Pruszków, Legionowo, Ostrołęka, Piaseczno, Otwock, Ciechanów, Żyrardów, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Sochaczew, Mława, Grodzisk Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki, Wyszków, Ostrów Mazowiecki, Płońsk, Pułtusk, Gostynin, Sokołów Podlaski, Sierpc, Kozienice, Przasnysz, Garwolin, Grójec, Węgrów, Szydłowiec, Ożarów Mazowiecki, Maków Mazowiecki, Żuromin, Zwoleń, Białobrzegi, Łosice, Przysucha oraz Lipsko.

Fotowoltaika dla domu Dofinansowanie

Program Mój Prąd 5.0 przeznaczony jest dla osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Celem programu jest zwiększenie produkcji zielonej energii elektrycznej z indywidualnych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Obecny nabór wniosków dedykowany jest dla prosumentów w nowym systemie net-billing (instalacje powstałe po 1 kwietnia 2022 r.) oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net-billing (instalacje powstałe po 1 kwietnia 2022 r.)

Środki pozyskane z tego programu można przeznaczyć na zakup, montaż, transport oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW, a także magazynu energii, pompy ciepła oraz systemu zarządzania energią HEMS/EMS.

Od 22 kwietnia 2023 roku:

Na samodzielną mikroinstalację fotowoltaiczną, można otrzymać do 6 tys. zł. Jeśli jednak inwestycja oprócz instalacji fotowoltaicznej będzie zawierała dodatkowe elementy wymienione powyżej, to będzie można na nią otrzymać znacznie wyższą dotację.

Dofinansowanie magazynu ciepła może wynieść do 5 tys. zł, dofinansowanie magazynu energii do 16 tys. zł, a do systemu zarządzania energią do 3 tys. zł. Poziom dofinansowania dla każdego z elementów nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych. Natomiast łączna kwota dofinansowania może wynieść maksymalnie 58 tys. zł.

Nabór wniosków został przedłużony do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Program realizowany jest przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ulga termomodernizacyjna przeznaczona jest dla właścicieli oraz współwłaścicieli domów jednorodzinnych, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Koszty zakupu i montażu mikroinstalacji PV można odpisać od uzyskiwanych dochodów. Maksymalna kwota odpisu to 53 000 złotych, czyli koszt prawie każdej instalacji prosumenckiej.

Od 1 stycznia 2019 każdy indywidualny inwestor, który zakupi instalację fotowoltaiczną, uzyska ulgę podatkową w zależności od wielkości uzyskiwanego rocznego dochodu – od 18% do 32%. Ulgę można rozliczyć w ciągu 6 lat.

Doradzamy w programach finansowania własnych mikroinstalacji, oferujemy pełne wsparcie w realizacji procesu wybranego finansowania.

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków już istniejących. Dotyczy on jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń produkowanych przez domy jednorodzinne.

Środki pozyskane z tego programu można przeznaczyć na wykonanie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej w duecie z pompą ciepła.

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu netto na jedną osobę przypadającą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Dotacja ta jest dostępna w trzech wariantach dofinansowania:

• Podstawowy do 30 tys. zł
• Podwyższony do 37 tys. zł
• Wysoki do 69 tys. zł

Nabór wniosków do programu będzie realizowany do 2029 r.

Dotacja Warszawska przeznaczona jest dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, osób prawnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Wysokość dofinansowania na instalację fotowoltaiczną wynosi do 15 000 zł, ale nie więcej niż 1 500 zł za każdy kW mocy instalacji.

Warszawską dotację na fotowoltaikę można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Wnioski można składać od 1 września 2022 r. do 31 marca 2023 r. na planowane, ale jeszcze niezrealizowane inwestycje.

Fotowoltaika dla domu Warszawa - Nasze ostatnie realizacje